Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2014

nibyniic
00:40

,, Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem. ”

— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni
Reposted fromjakzyc jakzyc viamefir mefir
nibyniic
00:40
W sumie to chuj z taką miłością. Idę spać.
— Ochocki, Vithren, "Nie podpisuj się pod wszystkim, później wstyd"
Reposted fromvith vith viajointskurwysyn jointskurwysyn
nibyniic
00:39
A lot of me was lost in you.
nibyniic
00:38
Bez względu na to, co będę czuł, nie okażę tego. Jeśli będę musiał płakać, to będę płakał wewnętrznie. Jeśli będę musiał krwawić, pokaleczę się. Jeśli serce zacznie mi bić jak szalone, to nie powiem o tym absolutnie nikomu. To w ogóle nie pomaga. Tylko dołuje innych.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko - powieść Jonathana Safrana Foera
Reposted fromNataly Nataly viajointskurwysyn jointskurwysyn
nibyniic
00:37
8422 a1c2 430
Haider Ackermann S/S15 Photography by Jérémy Barniaud
nibyniic
00:36
3030 1198 430
Reposted fromdontbemad dontbemad viajointskurwysyn jointskurwysyn
nibyniic
00:35
... obojętność była również jedyną moją ochroną przed rozstrojem nerwowym, przed strachem i poczuciem winy.
— Franz Kafka, List do ojca
nibyniic
00:35

Kłopot z życiem polega na tym, że nie ma okazji go przećwiczyć i od razu robi się to na poważnie.

— T. Pratchett
00:35
5050 595f 430

photonography:

"You’re too good for me, you’re too good for anyone"

00:34
I am a lover without a lover. I am lovely and lonely and I belong deeply to myself.
— Warsan Shire (via atmosthetic)
Reposted fromtwice twice
nibyniic
00:34

"Znaleźć wrażliwych ludzi, którzy czują to, co my, jest z pewnością największym szczęściem na ziemi."

Carl Spitteler

Reposted fromamanecer amanecer viajointskurwysyn jointskurwysyn
nibyniic
00:33
Człowiek nigdy nie przeżywa tego, co jest. Przeżywa to, co było albo co będzie.
— Andrzej Stasiuk, Jak zostałem pisarzem (próba autobiografii intelektualnej)
00:32
7599 9fbb 430

October 06 2014

10:00
Reposted fromtwice twice
nibyniic
09:58
Reposted fromplugss plugss viatwice twice
09:58
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viatwice twice
09:58
Reposted fromgoniewicz goniewicz viapotrzask potrzask
nibyniic
09:57
6671 921f 430
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapotrzask potrzask
nibyniic
09:55
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viatwice twice
09:53
6795 978c 430
Reposted fromtwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl